CENTRUL JUDEȚEAN DE
CULTURĂ DÂMBOVIȚA

ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2021

METODOLOGIE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2022

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ

- format editabil .doc -

REZULTAT SELECȚIE OFERTE CULTURALE - FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2021 - 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru programe și proiecte culturale de interes județean, sesiunea 2022

REZULTATUL SELECȚIEI OFERTELOR CULTURALE

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, pentru programe și proiecte culturale de interes județean, sesiunea 2022

RAPORT ANUAL

privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005, acordate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în anul 2021

RAPORT ANUAL

privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005, acordate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în anul 2022