RAPORT ANUAL

privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005, acordate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în anul 2022

RAPORT ANUAL

privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005, acordate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în anul 2021

REZULTATUL SELECȚIEI OFERTELOR CULTURALE

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, pentru programe și proiecte culturale de interes județean, sesiunea 2022

METODOLOGIE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2023

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

privind contractele de finanșare nerambursabilă atribuite de la bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru programe și proiecte culturale, în anul 2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE

în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru programe și proiecte culturale de interes județean, sesiunea 2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE

în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru programe și proiecte culturale de interes județean, sesiunea 2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE

în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru programe și proiecte culturale de interes județean, sesiunea 2022

REZULTAT SELECȚIE OFERTE CULTURALE - FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2021 - 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ

- format editabil .doc -

METODOLOGIE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2021

CENTRUL JUDEȚEAN DE

CULTURĂ DÂMBOVIȚA