Orchestra Populară
"Chindia"

Orchestra Populara Chindia

Detalii
Orchestra Populara Chindia

Şcoala Populară
de Arte

Scoala Populara de Arte Octav Enigarescu

Detalii
Scoala Populara de Arte Octav Enigarescu

Strategii şi
Monitorizare

Strategii, Monitorizare si Asistenta in Teritoriu

Detalii
Strategii, Monitorizare si Asistenta in Teritoriu

Financiar, Achiziţii
Juridic, R. Umane

Financiar, Contabilitate, Achizitii / Juridic, Resurse Umane

Detalii
Financiar, Contabilitate, Achizitii / Juridic, Resurse UmaneANUNŢ
Pentru atribuirea unui contract de servicii prin achizitie directa.
* INVITATIE DE PARTICIPARE
* CAIET DE SARCINI
* FORMULARE

ANUNŢ CONCURS
Pentru ocuparea postului de conducere vacant de Director adjunct.
Conditii de participare si Bibliografie.
* Rezultat selectie dosare concurs Director adjunct - 18 mai 2016
* Rezultat proba scrisa concurs Director adjunct
* Rezultat final concurs director adjunct

ANUNŢ
DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE CULTURALE DE INTERES JUDEŢEAN, SESIUNEA I 2016
* REZULTAT SELECTIE OFERTE CULTURALE

Varianta pentru tableta si smartphone...

Centrul Judetean de Cultura Dambovita

Browserul dumneavoastra este foarte vechi.
Puteti descarca un browser modern de aici: