ACORD GDPR - Protecția datelor cu caracter personal

REGISTRUL BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT

în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIȚA - 2021

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIȚA - 2021

ACORD

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

REGULAMENT

pentru evitarea situațiilor de Pantouflage 

(trecerea personalului contractual din sectorul public în cel privat)

FIȘA DE REÎNSCRIERE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

REGULAMENT

privind acordarea voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul

Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, 2024

REGULAMENT

privind evitarea conflictelor de interese și situațiilor de incompatibilitate

în cadrul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița  

RAPORT

referitor la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în anul 2023, la nivelul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița 

RAPORT

referitor la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în anul 2021, la nivelul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița 

FIȘA DE ÎNSCRIERE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Lista functii CJCD

la 30 septembrie 2023

Lista functii CJCD

la 31 martie 2024

Lista functii CJCD

la 31 martie 2023

Lista functii CJCD

la 30 septembrie 2021

Lista functii CJCD

la 30 septembrie 2022

Lista functii CJCD

la 31 martie 2022

Lista functii CJCD

la 31 martie 2021

CENTRUL JUDEȚEAN DE

CULTURĂ DÂMBOVIȚA